VIACPODLAŽNÉ STAVBY z pórobetónu

6.5.2009 | Pavel Štulíř | Domy | Komentárov 0 |

Pórobetón YTONG sa intenzívne uplatňuje hlavne pri výstavbe bytových a občianskych stavieb, a to vďaka svojim veľmi dobrým stavebne fyzikálnym vlastnostiam. Ide hlavne o pozitívne tepelne izolačné schopnosti, dostatočnú akumuláciu tepla a z toho vyplývajúcu letnú aj zimnú zotrvačnosť stavby, alebo zdravotnú nezávadnosť a príhodné difúzne vlhkostné vlastnosti.

VIACPODLAŽNÉ STAVBY z pórobetónu - foto, Hyperbyvanie.sk

Zatiaľ čo u bežnej nízko-podlažnej zástavby je navrhovanie pórobetónu bežnou rutinou, u viacpodlažných stavieb je nutné viac zvažovať statiku a využívať rôzne triedy pórobetónu. Nasledujúce príklady uplatnenia pórobetónu u viacpodlažných bytových alebo administratívnych stavieb názorne ukazujú rozmanité spôsoby aplikácie tvárnic YTONG a ich hlavné výhody. Vždy sa ale jedná o ekonomicky efektívne riešenia a bezpečné dosiahnutie príslušných normových požiadaviek.

 

ĽAHKÉ VÝPLŇOVÉ MURIVO

Najrozšírenejším príkladom použitia pórobetónu sú monolitické skeletové stavby. Kombinácia nízkej hmotnosti, jednoduchej technológie murovania a veľmi dobrých tepelne izolačných vlastností robí z tvárnic YTONG optimálny materiál pre výplňové a obvodové murivo týchto budov. Tento materiál má podobnú tepelnú akumuláciu a akustické parametre ako tradičné murivové prvky, ale násobne nižšiu hmotnosť. Do skeletu teda vnášajú podstatne nižšie zaťaženie. Zo statického hľadiska je preto možné steny a priečky navrhovať voľnejšie v celej dispozícií jednotlivých podlaží. Nosný systém môže byť dimenzovaný na menšie namáhanie. Výsledkom bývajú často významné úspory železobetónu v nosnom skelete. Ďalšou výhodou je ľahké lepenie tvárnic na tenko-vrstvovú maltu a jednoduché rezanie pórobetónu. To zaručuje presné murovanie bez zbytočných odpadov, bez tepelných mostov a bez objemných síl, miešačiek aj bez náročných presunov mált. Spotreba malty proti inému murivu je minimálna, navyše sa zo suchej zmesi YTONG pripravuje priamo na mieste murovania pomocou obyčajnej vŕtačky. Pre splnenie požiadaviek normy na tepelný odpor obvodových stien stačí steny z 30 cm silných obvodových tvárnic YTONG. Vzhľadom k nutnosti vonkajšieho zateplenia fasád kvôli tepelným mostom v podobe železobetónových stropov sa ale väčšinou používajú tvárnice hrúbky 20 alebo 25 cm. Pri aplikácií kontaktného fasádneho zateplenia sú vhodné hrúbky izolantu nad 8 cm. Podobný obvodový plášť dosiahne pri celkovej hrúbke okolo 30 cm parametrov nízkoenergetických stavieb. V porovnaní napríklad s páleným murivom potrebuje YTONG menšie hrúbky izolantu a šetrí tak cenný zastavaný priestor. Pre akustické a medzibytové steny je možné použiť tvárnice P6 – 700 hr. 375 mm. Z dôvodu nižšej zastavenej plochy sú ale vhodnejšie vápenno-pieskové akustické tvárnice Silka (tl. 24 cm) od toho istého výrobcu, společnosti Xella CZ.

 

 

VIACPODLAŽNÉ STAVBY z pórobetónu - foto, Hyperbyvanie.sk

 Skelet s výplňovýmmurivom YTONG (BD v Olomouci a Uherském Hradišti)

 

VIACPODLAŽNÉ STAVBY z pórobetónu - foto, Hyperbyvanie.sk

  Bytový dom v Kunoviciach (stenový systém z pórobetónu)

STENOVÝ SYSTÉM

Menej používaný je pórobetón pre tradičné stenové konštrukcie viacpodlažných domov. Systém YTONG pritom u týchto stavieb môže priniesť investorovi a realizačnej firme niektoré podstatné výhody.

Nosné aj akustické steny YTONG

V tomto prípade je treba ich použitie dokumentovať na príklade bytového domu v Kunoviciach pri Uhorskom Brode. Ide o päťpodlažný bytový dom z dielni architekta Radka Jansky, navrhnutý v priečnom stenovom systéme. Takmer všetky podzemné konštrukcie sú z prefabrikovaného železobetónu. Všetky konštrukcie nad zemou sú len z tvárnic YTONG. V dvoch najnižších podlažiach sú použité nosné steny z tvárnic P6-700 s pevnosťou v tlaku 6,5 MPa. Dve ostatné obytné podlažia sú z tvárnic P4-500 s pevnosťou v tlaku 4 MPa. Stavba teda využila aj pre nosné namáhané steny muriva z tvárnic YTONG vo vyšších pevnostných triedach P4 a P6, len niektoré extrémne namáhané miesta riešili statici piliermi z vápenno - pieskových tvárnic. Vnútorné bytové priečky aj medzi bytové steny sú tiež z pórobetonu YTONG. Predsa z hľadiska fyzikálnych vlastností by bolo ideálne použitie iného typu pórobetónu pre obvodové murivo, bol uplatnený vždy na celé podlažie len jeden typ výrobkov s tou istou pevnostnou triedou, aby nemohlo dôjsť k neželanej zámene materiálov. Autor projektu s voľbou tohto systému podľa svojich slov neváhal ani okamžik. „Dlhodobé skúsenosti s rôznymi murovacími systémami priamo na stavbe hovoria jednoznačne pre YTONG ako materiál najmenej náchylný na chyby staviva. Hlavným kritériom voľby boli vysoká produktivita práce, rýchlosť a presnosť murovania,“ uvádza Radek Jansky a dodáva: „Medzi projektantmi je často zakorenená predstava, že pórobetónová stena nevyhovie požiadavkám na zvučnosť stien oddeľujúcich susedné byty. Pritom steny hrúbky 375 mm z pórobetónu triedy P6-700 i P4-500 s obojstrannou jadrovou omietkou spĺňajú požiadavky normy.

Tvárnice YTONG a Silka

Iným príkladom stenového systému viacpodlažnej stavby je kombinácia vápenopískových tvárnic Silka pre nosné a akustické steny a obvodových stien z izolačných tvárnic YTONG. V porovnaní so stavbou z keramických tvárnic tu dochádza k značným finančným úsporám pri dosiahnutí lepších parametrov. Podobným spôsobom bol realizovaný napríklad päťpodlažný bytový dom v Znojme. Projekt pôvodne uvažoval s aplikáciou pálených materiálov, ale pri podrobnej finančnej analýze bol stavebný systém zamenený. Ladislav Švach zo stavebnej firmy Jelínek k tomu hovorí: „Pri novo použitom riešení došlo k obmedzeniu objemu mált približne na 1/6 (špára 2 mm namiesto 12 mm). I pri vyššej cene lepidiel to znamenalo významnú úsporu už v celkovej cene za spotrebované pojivá. Radove státisícové úspory ale prinieslo nové riešenie na prácnosti, doprave a manipulácií s maltou na stavbe. Podstatne vyššiu presnosť muriva znamenala u projektu tiež značné úspory v spotrebe vnútorných omietok a lepidiel pre zatepľovací systém. Celkové úspory dosiahnuté v bytovom dome v Znojme použitím zmienených materiálov dosahujú čiastky okolo jedného milióna korún, čo predstavuje takmer 10 % z rozpočtu hrubej stavby. Úspory pritom investor nezískal na úkor parametrov dokončených bytov, skôr naopak. Príjemným bonusom navyše potom bol zisk niekoľkých metrov štvorcových bytovej plochy, ktoré developer úspešne predal svojim spokojným klientom.“

ZAVESENÉ FASÁDNE STENY

Technicky pomerne unikátne stavebné riešenie ukazuje administratívna budova Vienna Point v Brne. Jeho základom sú pórobetónové stenové panely zavesené na nosnom oceľovom skelete. Autorom projektu sa ponúkalo štandardné súčasné riešenie, ktorým je zavedenie niektorého z ľahkých hliníkových fasádnych systémov používaných bežne pre administratívne stavby s dominantným podielom sklenených fasádnych plôch. Namiesto toho ale nakoniec uplatnili v Českej republike zatiaľ unikátny spôsob zavesenej stenovej konštrukcie. Na nosný systém v každom podlaží zavesili presné armované panely YTONG hrúbky 200 mm a dĺžky 6 metrov. Rada horizontálnych panelov výšky 600 mm v úrovni stropnej konštrukcie každého z päť nadzemných podlaží nesie zvyšok fasády celého podlažia vrátane nadmuroviek a medziokenných pilierov z tvárnic YTONG rovnakej hrúbky, dodatočnej minerálnej izolácie a finálneho obkladu z leštenej žuly. Panely majú dobré tepelne izolačné parametre (lambda = 0,13 W/mK), takže tento nosný prvok zároveň prispieva k tepelnej izolácií fasády. Po dodatočnom zateplení len 12 cm minerálnej izolácie dosahuje obvodový plášť hodnôt odporúčaných pre kategóriu nízkoenergetických stavieb. Vzhľadom k veľkej západnej a východnej fasáde by u celosklenenej plochy hrozilo vysoké prehrievanie v letných slnečných dňoch. Ich stenová konštrukcia proti tomu usporí značné množstvo energie potrebné pre letné chladenie. Skladba fasády spolu s tesnými oknami zároveň vykazuje nadštandardné akustické parametre obvodového plášťa, ktoré sa v plnej miere uplatní najmä na západnej strane stavby, priľahlej k rušnej Vídeňskej ulici. Autor projektu, architekt Tomáš Zlámal, hodnotí riešenie takto: „Vzhľad aj vlastnosti fasády podtrhujú vysoký štandard celého objektu. Môžem navyše zodpovedne konštatovať, že použitím systému s panely YTONG sa nám podarilo v porovnaní s bežne používanými fasádnymi systémami ušetriť náklady v rade desiatok miliónov korún.“

VIACPODLAŽNÉ STAVBY z pórobetónu - foto, Hyperbyvanie.sk


 Bytový dom v Znojme (stenový systém z pórobetónu)

VIACPODLAŽNÉ STAVBY z pórobetónu - foto, Hyperbyvanie.sk
 

 Vienna Point v Brne (fasádne panely Hebel)

 Diskutovat Tlačiť článok

Hodnotenie článku

hlasov: 5

Diskusia

Článok VIACPODLAŽNÉ STAVBY z pórobetónu zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

počet príspevkov: 0

Zobrazit diskusiu » Pridať príspevok

Nájdite si svoje bývanie

Vyberajte z viac ako 10000 nehnuteľností na Hyperreality.sk

Nehnuteľnosť

Kraj

Obsahuje text

poradna

V tejto chvíli neexistujú žiadne záznamyDiskusia

Celkom: 242 príspevkov

Réplica reloj Omega Broad Arrow Chronographe : [b]réplicas de relojes suizos aaa...

Replica Omega Seamaster , AAA Omega Seamaster: Replik Schweizer Uhren aaa + Replik...

høj kvalitet schweiziske replika ure: høj kvalitet schweiziske replika...

2012 Absorbing Fashion Latest One Shoulder Or: wedding gowns online best wedding...

Enlaces de paquetes de vacaciones en Londres : enlaces de outlet londres Vuelos...

Ďalšie príspevky »