Pasívny dom, bývanie budúcnosti

24.8.2009 | ECCB | Domy | Komentárov 0 |

Česká republika zažíva v poslednom desaťročí stavebný boom. Sídla sú obklopené satelitmi rodinných domov, na nezastavených pozemkoch v mestách rastú nové bytové domy. Príkladov na realizované nízkoenergetické výstavby alebo priamo objekty s využitím prvkov pasívnych domov je však veľmi málo.

Pasívny dom, bývanie budúcnosti - foto, Hyperbyvanie.sk

Prevládajú domy, ktoré síce spĺňajú minimálne požadované normové hodnoty na tepelné izolácie, ale obvykle nie doporučené, a už vôbec nízkoenergetické štandardy. Ich architektonické riešenie nerešpektuje princípy využitia slnečných ziskov, takže je obvykle v nich klasická a predimenzovaná vykurovacia sústava, atd. I keď sa situácia pomaly zlepšuje, rozhodne sa nedá povedať, že by zmienený stavebný rozmach reflektoval požiadavky na výrazné znižovanie spotreby energií, ktoré nás v nie príliš vzdialenej budúcnosti čaká. Nie je pochýb, že sa bude dotýkať predovšetkým bývania: veď energetická náročnosť prevádzky domácností sa na celkovej energetickej spotrebe u nás podieľa až 45%, z čoho približne dve tretiny tvorí spotreba tepla na vykurovanie. Riešenie pre budúcnosť preto spočíva v lepšom využívaní súčasných znalostí o výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov. Ako hovorí definícia, energetická potreba pasívneho domu na vykurovanie nepresahuje ročne 15 kWh/m2 vykurovanej plochy, jeho ďalšie energetické potreby maximálne optimalizuje využitie alternatívnych zdrojov a energeticky úsporných spotrebičov.

Nižšia spotreba, zdravšie bývanie, lepší komfort

Medzi výhody bývania v pasívnom dome patria v prvom rade minimálne náklady na vykurovanie domu. Pri podlahovej ploche domu 120 m2 nepresiahne ročná spotreba tepla na vykurovanie 1800 kWh, je teda niekoľkonásobne menšia než u stavby akceptujúcej požiadavky súčasnej platnej normy ČSN 73 0540-2, ktorá stanovuje základne požiadavky na tepelno-technické vlastnosti budov. Nejde však len o úspory energií. K pojmu pasívny dom totiž neodmysliteľne patrí aj pojem zdravé bývanie. Bohužiaľ práve v tomto ohľade sa negatívne  prejavuje nedostatok informácií, z čoho plynie určitá nedôvera týkajúca sa prevádzky vzduchotechnických systémov. K zásadným výhodám riadenej výmeny vzduchu patrí okrem využitia rekuperácie tepla, tiež schopnosť filtrovať privádzaný vzduch, teda zbavovať ich prachu aj alergénov. Toho bežne užívané a preferované vetranie oknami nikdy nedosiahne. Systém má navyše vďaka využitia prvkov inteligentného riadenia energetických systémov schopnosť udržovať v dome stálu mikroklímu bez ohľadu na aktuálne ročné obdobie alebo momentálne počasie, takže nezanedbateľne prispieva k zlepšeniu  komfortu bývania.

Pasívny dom, bývanie budúcnosti - foto, Hyperbyvanie.sk

Architektonické riešenie

Návrh pasívneho domu začína u posúdenia možností stavebného pozemku. Stavba by mala byť orientovaná k juhu a dom by nemal byť zaclonený iným objektom a to predovšetkým v zime. V tejto súvislosti majú veľký význam urbanistické plány zón, v rámci nich sú dané zastavovacie podmienky parcely. Bohužiaľ urbanistom predpísané zastavovacie čiary, výška výstavby a tvar striech často pre umiestnenie pasívneho domu nevytvárajú optimálne podmienky. Pokiaľ ide o architektúru, je na čase rozbiť zakorenené predstavy o nutnosti jednotného vzhľadu pasívnych domov a ich  uniformite. Niekdajší tvar stavby s plochou strechou a predstupujúcim prvkom balkónov na južnej strane však už patrí minulosti. Napriek tomu má dispozícia vždy určité pravidlá a vychádzajú z potreby orientácie obytných miestností na slnečnú stranu budovy, naopak chodby, schodište alebo technické miestnosti sú situované k severu.

Pasívny dom, bývanie budúcnosti - foto, Hyperbyvanie.sk

Stavajte z čoho chcete

Voľba stavebných materiálov pre pasívny dom nie je obmedzená, pre konštrukčný systém je možné využiť prakticky akékoľvek materiály. Navrhujú sa také, ktoré pri malej hrúbke nosného muriva majú dostatočnú únosnosť, napríklad betónové bloky, vápenno-pieskové alebo nosné pálené tehly. Tieto steny sa potom zatepľujú izolantom v dostatočne veľkej hrúbke, či už na báze polystyrénu, alebo minerálnej vlny. Široké využitie u pasívnej výstavby majú systémy z dreva, ktoré v sebe spojujú dobré konštrukčné aj tepelno-izolačné vlastnosti. Drevostavby umožňujú tiež rozsiahlejšie využitie prírodných recyklovateľných stavebných materiálov, ako sú napríklad dosky vyrábané z drevených odpadov, izolácia z ovčej vlny, materiály z konope, slamy a podobne. Potrebám dostatočnej tepelnej izolácií je samozrejme nutné prispôsobiť aj konštrukciu podlahy a strechy pasívneho domu. Vzhľadom k potrebe eliminovať akékoľvek neželané úniky tepla vystupuje do popredia dôležitosť správneho vyriešenia a odstránenia vplyvu tepelných mostov v miestach napojenia rôznych stavebných konštrukcií.

Pasívny dom, bývanie budúcnosti - foto, Hyperbyvanie.sk

Vzduchotesnosť a tepelné izolácie

V súvislosti s riadeným vetraním je veľmi dôležitá vzduchotesnosť stavby. Intenzita výmeny vzduchu pri rozdiele tlaku 50 Pa nesmie presahovať 0,6 / hod. U drevostavieb je nutné situáciu riešiť parotesnými fóliami alebo OSB doskami s utesnením špár. Výslednú vzduchotesnosť stavby je potreba overiť meraním. Požiadavky na tepelné izolácie sú samozrejme iné než normové. Doporučené hodnoty súčiniteľa prestupu tepla obvodových konštrukcií boli už publikované v mnohých odborných materiáloch, všeobecne ide o hodnoty U 0,15 až 0,1 W/m2.K pre plášť budovy, u okien a dverných výplní je hodnota U menšia než 0,8 W/m2.K. Vzhľadom k veľkej ploche presklených plôch orientovaných na juh je dôležité tiež zváženie spôsobu chladenia v lete. U pasívnych domov je to povedané predovšetkým prostredníctvom stavebných prvkov – zatienením okien presahy strechy alebo inými konštrukciami, vonkajšími žalúziami a podobne.

Pasívny dom, bývanie budúcnosti - foto, Hyperbyvanie.sk

Technologické vybavenie pasívnych domov

Výrazný rozdiel medzi bežným a pasívnym domom je v technologických systémoch. Základným prvkom vykurovacej a zároveň klimatizačnej sústavy pasívneho domu je riadené vetranie s rekuperáciou. Čerstvý vzduch je potrebné privádzať zemným výmenníkom tepla. Stála teplota v zemi zaisťuje v zime predhriatie, v lete naopak schladenie privádzaného denného vzduchu. V rekuperačnom výmenníku je privádzaný vzduch ohrievaný odvedením tepla z odpadného vzduchu. To znamená, že objekt je namiesto vykurovacou sústavou s klasickými vykurovacími telesami vybavený vzduchotechnickým rozvodom. Tepelný výkon vzduchového výmenníka má svoje obmedzenia, preto je nutné v chladných dňoch privádzaný vzduch predhrievať, čo je potrebné v prechodnom období zaistiť solárnym ohrevom. S tým súvisí využitie alternatívnych zdrojov. Solárne kolektory sú navrhované predovšetkým pre nemalé úspory pri ohreve teplej úžitkovej vody. Prebytok takto získaného tepla uchovaný v integrovanom zásobníku tepla je potom využívaný pre dohriatie privádzaného vzduchu.

Ďalšie kúrenie alebo náhradný kotol nie sú nutné

Ak je návrh kvalitný, postačia pri malej tepelnej strate domu po väčšine roku pasívne tepelné zisky. Tie môžu byť vonkajšie –tu sa najvýznamnejšie uplatnia tepelné zisky okien, ktoré majú pre dom úplne nový význam, čomu zodpovedá ich zasklenie a technické riešenie rámov. Veľký význam však majú aj zisky vnútorné. Zdrojom tepla v dome sú predovšetkým jeho obyvatelia, domáce spotrebiče, osvetlenie a tak ďalej.

Pasívny dom, bývanie budúcnosti - foto, Hyperbyvanie.sk

Nezávislá rada zdarma

Ak potrebujete viac informácií, môžete ich získať v niektorom z poradenských stredísk. Siete centier pasívneho domu (www.sit.pasivnidomy.cz), ktoré združujú poradenské strediska, architektov a ďalších odborníkov na pasívnu výstavbu. Bezplatné a nezávislé poradenstvo nie len v oblasti pasívnych domov poskytuje aj občianske združenie Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz). So svojou otázkou sa môžete na ECČB obrátiť buď osobne, alebo telefonicky na č. 387 312 580, príp. e-mailom na adresu eccb@eccb.cz.Diskutovat Tlačiť článok

Hodnotenie článku

hlasov: 7

Diskusia

Článok Pasívny dom, bývanie budúcnosti zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

počet príspevkov: 0

Zobrazit diskusiu » Pridať príspevok

Nájdite si svoje bývanie

Vyberajte z viac ako 10000 nehnuteľností na Hyperreality.sk

Nehnuteľnosť

Kraj

Obsahuje text

poradna

V tejto chvíli neexistujú žiadne záznamyDiskusia

Celkom: 242 príspevkov

Réplica reloj Omega Broad Arrow Chronographe : [b]réplicas de relojes suizos aaa...

Replica Omega Seamaster , AAA Omega Seamaster: Replik Schweizer Uhren aaa + Replik...

høj kvalitet schweiziske replika ure: høj kvalitet schweiziske replika...

2012 Absorbing Fashion Latest One Shoulder Or: wedding gowns online best wedding...

Enlaces de paquetes de vacaciones en Londres : enlaces de outlet londres Vuelos...

Ďalšie príspevky »